Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

 

 

29.11.2017r. WYWIADÓWKA

 

godz. 17:00 – spotkanie z dyrektorem szkoły w holu

 

godz. 17:40 - spotkania z wychowawcami

 

pozostali nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim

 

w godz. 17:00-19:00

 

KLASA

(szkoła podstawowa)

WYCHOWAWCA

SALA

IA

A.MACIAS

15

IB

A.BŁASZCZYK

17

IC

A.MAŁKIEWICZ

23

IIA

A.LEŚNIEWSKA

13

IIB

G.MIERZEJEWSKA

14

IIIA

B.RUTKOWSKA

27

IIIB

A.STASZKIEWICZ

świetlica

IIIC

A.SOBOCIŃSKA

stołówka

IVA

M.ISTYGNIEJEW

33

IVB

S.CHROBAK

45

IVC

G.BARANOWSKA

8

VA

J.PŁOSZYŃSKI

18

VB

A.DZIERGOWSKA

5

VC

M.KWIATKOWSKA

20

VIA

M.CHROBAK

47

VIB

E.WELENC

44

VIIA

E.CZACHOROWSKA

43

VIIB

J.KOZŁOWSKI

21

VIIC

E.CYMERMAN

32

VI-VII łączona

E.STASZKIEWICZ

16

KLASA

(gimnazjum)

WYCHOWAWCA

SALA

2a

T.URBANIAK

30

2b

E.ŻEBROWSKA

41

2c

M.MARKIEWICZ

25

3a

I.JĘDRZEJEWSKI

22

3b

M.GŁOWACKA

7

3c

J.UZARSKA

31

3d

J.DRZEWUCKA

42

2-3 łączona

J.KOZŁOWSKA

28

 

FILIA W ŁĄKIEM 28.11.2017r.

 


 

 

 

NOWE KONKURSY

 

 

 


 

Nowe zasady zwalniania ucznia z lekcji

  

 


 

 

 

Od października br. rodzice mogą korzystać z dziennika elektronicznego

  

Dziennik elektroniczny:

 

uonetplus.vulcan.net.pl/gminaskepe (adres strony)

lub klikamy na odpowiedni link na szkolnej stronie internetowej

 

 

W celu korzystania z dziennika trzeba najpierw założyć konto używając własnego adresu e-mail, który został podany do szkoły

 

 

film z instrukcją założenia konta znajduje się na stronie:

 

vulcan.edu.pl  (zakładki: Dla rodziców / Instrukcja logowania)

 

 

 

  

W przypadku problemów można poczekać do najbliższej wywiadówki lub samodzielnie zgłosić się do wychowawcy klasy.

 

  


 

 

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018

 

  

 


 

 

  

Informacja dla korzystających ze stołówki szkolnej

 

Od 1 marca 2017r. obowiązuje ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem z dnia  28. 02. 2017 r.w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Miejskim Zespole Szkół w Skępem.

 

więcej

 

 

 

 

 

Artykuły

Lekcja historii i plastyki w klasie IIb

2017-11-21
Powiększ zdjęcie

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej imienia Gustawa Zielińskiego z Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnym w Skępem w dniu 9.11.2017r. odbyły się zajęcia mające na celu rozbudzenie w uczniach patriotyzmu. Do szkoły do klasy IIb zawitała p. Magda Krzywdzińska i wraz z p. Justyną Sadowską przeprowadziły zajęcia na których dzieci wykonały przepiękne kotyliony upamiętniające 11 LISTOPADA. To była lekcja historii i plastyki zarazem, a dzieci z dumą nosiły swoje dzieła również podczas obchodów z okazji Święta Niepodległości.Ic w Multikinie

2017-11-19
Powiększ zdjęcie

Dnia 9 listopada uczniowie klasy Ic wraz z młodszymi kolegami i koleżankami z Oddziału Przedszkolnego udały się do Multikina na film animowany pt. „Emotki”. Wspaniały film swoją fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowite miejsce – do wnętrza naszych smartfonów. Przedstawił wartości takie jak: dobro, prawda i przyjaźń. Wartości niezmiernie cenne w naszym codziennym życiu. Film wywarł ogromne wrażenie na małych widzach. Po seansie dzieci razem z opiekunami udały się do restauracji McDonald's, gdzie samodzielnie mogły zakupić swój posiłek. 
Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia

Anna Kowalska Ewa Małkiewicz Agnieszka Romankiewicz

Święto Niepodległości w Filii w Łąkiem

2017-11-19
Powiększ zdjęcie

13.11.2017 roku w szkole filialnej w Łąkiem uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości. Były wiersze, pieśni patriotyczne, film edukacyjny o symbolach narodowych. Dzięki prezentacji multimedialnej dzieci dowiedziały się dlaczego Polacy musieli walczyć o wolność ojczyzny, poznały sylwetki ówczesnych bohaterów. Apel zakończył się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzem - komandorem Krzysztofem Barszczewskim.

M. Krasińska, A. Welenc, M. Dąbrowska, M. Cymerman

Wizyta w bibliotece

2017-11-19
Powiększ zdjęcie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek uczniowie ze szkoły filialnej w Łąkiem uczestniczyli w zajęciach czytelniczych w Miejskiej Bibliotece w Lipnie. Uczniowie wysłuchali opowiadania o Franklinie, rozwiązywali bajkowe zagadki, aktywnie brali udział w zabawach ruchowych. Trzecioklasiści wykazały się też znajomością książek dla dzieci, za co dostały nagrody książkowe. Wszystkim bardzo podobały się książki - zabawki. Dla uczniów było to kolejne doświadczenie, którego celem było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Bardzo dziękujemy Pani Iwonie Kowalskiej za przeprowadzenie ciekawych zajęć.

M. Krasińska, A. Welenc, M. Dąbrowska, M. Cymerman

FINAŁ POWIATOWY MINI PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

2017-11-15
Powiększ zdjęcie

W czwartek 12.10.2017 roku w Lipnie odbył się Finał Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych Mini Piłki Nożnej Chłopców „Piłkarskie Piątki”.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w składzie: Moderski Kacper Va, Górczyński Kacper Vc, Karpiński Stanisław Vc, Mierzejewski Adam Vc,

Piotrowski Maciej Vc, Skibicki Jakub Vc, Jabłoński Dominik VIa, Sikorski Mateusz VIa, Wasilewski Adam VIa, Krajewski Paweł VIb i Zieliński Maciej VIb, zajęła IV miejsce.

W zawodach uczestniczyło 9 drużyn z powiatu lipnowskiego. Gratulujemy!

Konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

2017-11-13

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELIŃSKIEGO W SKĘPEM

 

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

 

Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (loga) dla Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.

3. Konkurs trwa od 13.11.2017 r. do 28.11.2017 r.Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz S.P w Skępem.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

• być czytelne i łatwe do zapamiętania,

• być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

• składać się : z logotypu (stylizacji literowej) , z elementu graficznego będącego symbolem ,logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. Projekt logo wykonujemy w dowolnej płaskiej technice plastycznej lub w programie graficznym na komputerze.

 

Format prac: A4. Każda praca powinna być opisana w tyle: imię i nazwisko oraz klasa.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 28.11.2017 r. w sekretariacie szkoły.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3. Organizator nie zwraca prac.

4. Prace wyróżnione zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

• zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

• czytelność i funkcjonalność projektu,

• estetyka wykonania projektu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa powołana przez organizatora wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzcy oraz wyróżnionych prac przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 29.11.2017 r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły i wystawie okolicznościowej .Zapraszamy do udziału w konkursie

„Śniadanie daje moc”

2017-11-10
Powiększ zdjęcie

     8 listopada uczniowie kl. I b przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie daje moc”. Z przyniesionych produktów uczniowie samodzielnie zrobili kanapki, które smakowały wyśmienicie. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w robieniu zdrowych kanapek. Było smacznie, zdrowo i witaminowo.

Agnieszka Błaszczyk

Lekcja biblioteczna

2017-11-08
Powiększ zdjęcie

2 listopada ucz. kl. I b w ramach kółka czytelniczego wybrali się do szkolnej biblioteki na zajęcia z p. Agnieszką Romankiewicz. Dzieci z dużym zainteresowaniem wykonywały zadania multimedialne. Bardzo dobrze radziły sobie z układaniem puzzli. Chętne dzieci razem z p. Agnieszką czytały wiersze Juliana Tuwima. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.                                                    

Agnieszka Błaszczyk

Wizyta w gabinecie pielęgniarki szkolnej

2017-11-08
Powiększ zdjęcie

      Uczniowie kl. I b w ramach zajęć wybrali się do gabinetu pani pielęgniarki szkolnej na pogadankę na temat: „Wiemy, jak dbać o zdrowie”. Dzieci uważnie słuchały wypowiedzi pani Ewy Muranowskiej, która opowiadała jak dbać o zdrowie w okresie jesieni.  Odbyła się także rozmowa kierowana pytaniami odnośnie dostosowania ubrania do pory roku. Dzieci mogły zobaczyć i zastosować w praktyce stetoskop. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Agnieszka Błaszczyk

Wycieczka do Płocka

2017-11-08
Powiększ zdjęcie

     3 listopada ucz. kl. I a i I b odbyli wycieczkę do Płocka. W Teatrze Dramatycznym uczniowie obejrzeli przedstawienie o „Koziołku Matołku”. Nie zabrakło wspólnej konsumpcji w McDonald's. Wycieczka była udana. Uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń po wizycie w teatrze.

Agnieszka Błaszczyk, Alina Macias