Rada Rodziców

 

RADA  RODZICÓW

Przewodnicząca- Pani Aneta Kępińska

Wiceprzewodniczący- Pan Rafał Gołębiewski

Sekretarz- Pani Marzena Wysokińska

Skarbnik – Pani Gabriela Baranowska

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodnicząca- Pani Renata Błońska

Wiceprzewodnicząca- Pani Emilia Kłutkowska

Sekretarz- Pani Grażyna Ziemińska

 

Autor: admin

Pliki do pobrania