Dni wolne od nauki

 

 

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 :

 

 

 

L.p

Data

Informacja

1.

02 listopada 2018 r.

Dzień  Zaduszny

2.

10 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny- część humanistyczna

3.

11 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny- część matematyczno- przyrodnicza

4.

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny- język obcy nowożytny

5.

15 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty- j. polski

6.

16 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty- matematyka

7.

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny

8.

02 maja 2019 r.

Święto flagi

 

 

 

                                                              Dyrektor szkoły mgr Ewa Jastrzębska

 

 

Autor: Dyrektor szkoły: Ewa Jastrzębska