Terminy spotkań

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

 

 

 

Spotkania z rodzicami odbywają się w godzinach 1700 - 1900

 

Wszyscy nauczyciele są obecni do godziny 1900  w pokoju nauczycielskim.

 

 

 

L.p

Data

Tematyka

1.

17.09. 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla rodziców, wybory do Rady Rodziców, spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas VIII i 3 oddziałów gimnazjum.

2.

29 .10.  2018 r.

Konsultacje indywidualne dla rodziców.

3.

18 .12.  2018 r.

Spotkanie z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

4.

31 .01. 2019 r.

Spotkanie z rodzicami. Przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu- oceny klasyfikacyjne śródroczne. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII i 3 gimnazjum w sprawie egzaminów.

5.

11.03.2019 r.

Konsultacje indywidualne dla rodziców.

6.

14 .05. 2019 r.

Wywiadówka z rodzicami-ostateczny termin powiadomienia rodziców o ocenach przewidywanych rocznych

 

 

 

Zebrania z rodzicami w szkole filialnej w Łąkiem w godzinach 13.00- 14.00.

 

Nauczyciele uczący w szkole filialnej są obecni podczas zebrań na terenie szkoły w Łąkiem.

 

Autor: admin