Dni wolne od nauki

 

 

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 :

 

 

 

L.p

Data

Informacja

1.

14 października 2019 r.

Dzień  Edukacji Narodowej

2.

31 października 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć ddydaktyczno-wychowawczych

 

3.

21 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty- j. polski

4.

22 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty- matematyka

5.

23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny

6.

30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć ddydaktyczno-wychowawczych

7.

12 czerwca 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć ddydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

                                                              Dyrektor szkoły mgr Ewa Jastrzębska

 

 

Autor: Dyrektor szkoły: Ewa Jastrzębska